AMFO 2018

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2018. Je to najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v tejto oblasti. Umožňuje rozvíjať talent i technické zručností tvorcov rôznych vekových skupín (deti, mládež, dospelí) a prispieva k zmysluplnému využitiu voľného času.

Súťaže sa môžu zúčastniť amatérski fotografi bez rozdielu veku žijúci alebo pôsobiaci v žilinskom regióne – okresy Žilina a Bytča, teda všetci, ktorí vo svojom voľnom čase radi fotografujú. Súťaží sa v troch vekových skupinách. V prvej skupine súťažia autori do 16 rokov, v druhej autori od 16 do 21 rokov a v tretej autori nad 21 rokov, ktorí môžu zaslať práce do troch kategórií – čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Autor môže do súťaže poslať najviac päť fotografií do každej kategórie. Do súťaže je možné zaslať iba fotografie, ktoré sa nezúčastnili žiadneho predchádzajúceho ročníka tejto súťaže. Pre súťaž čiernobielych i farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany, prípadne štvorcový formát 30 x 30 cm.

Súťažné práce do regionálneho kola je potrebné poslať alebo priniesť do 19. januára 2018 do Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Horný val 20. Výstava najúspešnejších prác z tejto súťaže sa uskutoční v dňoch 2. až 22. februára 2018 v Makovického dome v Žiline. Víťazné práce postupujú do krajského kola. Bližšie informácie o súťaži, propozície a prihláška: v prílohe.

Anna Lovritšová

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info