AMFO 2018

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2018. Je to najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v tejto oblasti. Umožňuje rozvíjať talent i technické zručností tvorcov rôznych vekových skupín (deti, mládež, dospelí) a prispieva k zmysluplnému využitiu voľného času.

Súťaže sa môžu zúčastniť amatérski fotografi bez rozdielu veku žijúci alebo pôsobiaci v žilinskom regióne – okresy Žilina a Bytča, teda všetci, ktorí vo svojom voľnom čase radi fotografujú. Súťaží sa v troch vekových skupinách. V prvej skupine súťažia autori do 16 rokov, v druhej autori od 16 do 21 rokov a v tretej autori nad 21 rokov, ktorí môžu zaslať práce do troch kategórií – čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Autor môže do súťaže poslať najviac päť fotografií do každej kategórie. Do súťaže je možné zaslať iba fotografie, ktoré sa nezúčastnili žiadneho predchádzajúceho ročníka tejto súťaže. Pre súťaž čiernobielych i farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany, prípadne štvorcový formát 30 x 30 cm.

Súťažné práce do regionálneho kola je potrebné poslať alebo priniesť do 19. januára 2018 do Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Horný val 20. Výstava najúspešnejších prác z tejto súťaže sa uskutoční v dňoch 2. až 22. februára 2018 v Makovického dome v Žiline. Víťazné práce postupujú do krajského kola. Bližšie informácie o súťaži, propozície a prihláška: v prílohe.

Anna Lovritšová

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info