• Úvod
  • Tvorivá dielňa a prezentácia belujského hrnčiarstva

Tvorivá dielňa a prezentácia belujského hrnčiarstva

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na prezentáciu s tvorivou dielňou zameranú na belujské hrnčiarstvo. Podujatie sa uskutoční v piatok 10.11.2017 o 10:00 a 14:00 hodine v Makovického dome v Žiline. Vstupné pre deti je 1 €, pre dospelých 2 €. Tvorivá dielňa je venovaná hrnčiarstvu z obce Beluj, ktoré zaniklo koncom 19. storočia. Projekcia krátkeho filmu a odborný výklad predstavia belujské hrnčiarstvo z historického, estetického i technologického pohľadu. Súčasťou projekcie je tiež ukážka tradičného výrobného postupu tvarovania nádoby na hrnčiarskom kruhu. V praktickej časti - výrobe ukážkových predmetov z hrnčiarskej hliny – si účastníci vyzdobia predmety tradičnou technikou rytia a maľovania, typickou pre belujské hrnčiarstvo. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Mgr. Katarína Kráľová

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

Sárova Bystrica 2017

Termín uzávierky: 13. október 2017 • Propozície 40. ročníka regionálnej súťaže mladých moderátorov - okres Žilina, o... Celý článok

Kam dnes

  • Jubilanti

    13. 10. 2017 08:00 - 31. 10. 2017 Makovického dom Žilina Výstava prác jubilujúcich č...info