Divadelný workshop

 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje vzdelávací workshop pre vedúcich divadelných kolektívov, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2018, v čase od 9.00 do 16.00 h v priestoroch Makovického domu v Žiline. Lektorkou bude Barbora Jurinová – EDUDRAMA Bratislava. Platforma EDUdrama má za cieľ uvádzať dramatickú výchovu a jej metódy do vzdelávacieho a výchovného systému i širšieho spoločenského vedomia, prostredníctvom dramatickej výchovy humanizovať spoločnosť, kultivovať jej sociálne a umelecké predpoklady a schopnosti.

Účasť je potrebné nahlásiť vopred na t.č. +421 041 562 59 56, alebo zaslaním záväznej prihlášky do 24. septembra ktorú nájdete na www.krkszilina.sk. Workshop podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

 

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Výstava Jubilanti 2018

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva... Celý článok

Súťaže

Kam dnes

  • JUBILANTI

    02. 10. 2018 08:00 - 31. 10. 2018 Makovického dom Žilina -výstava prác jubilujúcich ...info