Divadelný workshop

 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje vzdelávací workshop pre vedúcich divadelných kolektívov, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2018, v čase od 9.00 do 16.00 h v priestoroch Makovického domu v Žiline. Lektorkou bude Barbora Jurinová – EDUDRAMA Bratislava. Platforma EDUdrama má za cieľ uvádzať dramatickú výchovu a jej metódy do vzdelávacieho a výchovného systému i širšieho spoločenského vedomia, prostredníctvom dramatickej výchovy humanizovať spoločnosť, kultivovať jej sociálne a umelecké predpoklady a schopnosti.

Účasť je potrebné nahlásiť vopred na t.č. +421 041 562 59 56, alebo zaslaním záväznej prihlášky do 24. septembra ktorú nájdete na www.krkszilina.sk. Workshop podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

 

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia