• Úvod
  • Farebné inšpirácie v Trinástej komnate

Farebné inšpirácie v Trinástej komnate

Už 17 rokov majú možnosť verejnosti prezentovať svoje zručnosti klienti domovov sociálnych služieb a špeciálnych zariadení na výstave Trinásta komnata. Vernisáž tohtoročnej výstavy sa v Makovického dome v Žiline uskutočnila vo štvrtok 6. septembra 2018.

Spevom a hrou na gitare už tradične otvorila vernisáž pani Anna Boggerová – klientka Centra sociálnych služieb Straník zo Zástrania, ktorá túto vernisáž svojim talentom spríjemňuje už niekoľko rokov. Po krátkom programe sa vystavujúcim autorom prác a návštevníkom vernisáže prihovorila riaditeľka odboru sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja a zároveň dlhoročná odborníčka z praxe, pani Iveta Ďurišová: „Oči sú zrkadlom duše. Prajem všetkým návštevníkom a túto krásu videli a aby si ten krásny zážitok odniesli aj so sebou domov.“ Po týchto slovách zazneli aj poďakovania pre klientov, ktorí majú stále chuť tvoriť a rozvíjať svoje zručnosti, ale najmä zamestnancom, ošetrovateľom a sociálnym pracovníkom za ich trpezlivosť, dobrosrdečnosť a ochotu venovať sa ľuďom, ktorých zdravie a osud doviedol práve do ich zariadení.

Výstava Trinásta komnata si zaslúži prívlastok inšpiratívna. Pretože práve inšpiráciu vo svete okolo seba vidia jednotliví klienti, ktorí sa rozhodli tvoriť a neboja sa ukázať svoje výrobky. Inšpiráciu cítia aj všetci tí, ktorí s klientmi pracujú, vymýšľajú a učia ich jednotlivé techniky práce. A v neposlednom rade sú inšpirovaní ľudia, ktorí majú možnosť vidieť rozmanitosť, farebnosť a kreativitu vo vystavovaných prácach.

Na tohtoročnej výstave sa svojimi prácami prezentovali klienti zariadení zo Žilinského kraja: Domov sociálnych služieb Synnómia Žilina, Útulok Harmónia Žiliny, Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina, Denný psychiatrický stacionár FNsP Žilina, OZ Mozaika Žilina, Regionálne centrum autistov Žilina, Centrum sociálnych služieb Straník zo Zástrania, Centrum sociálnych služieb Tau Turie, Zariadenie pre seniorov Nestor Zázrivá, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné, Zariadenie pre seniorov Royal Care z Liptovského Mikuláša, Centrum sociálnych služieb Fantázia a Centrum sociálnych služieb Kamence z Kysuckého Nového Mesta.

Organizátorom 17. ročníka výstavy Trinásta komnata je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Partnerom vernisáže bola spoločnosť Peza a. s., ktorá výstavu už dlhé roky podporuje.

Výstavu si návštevníci budú môcť pozrieť v Makovického dome v Žiline do 26. septembra 2018, v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami Krajského kultúrneho strediska aj v inom ako uvedenom čase).

Mgr. Daniela Srnanková

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia