• Úvod
  • Hviezdoslavov Kubín 2018 v Žiline

Hviezdoslavov Kubín 2018 v Žiline

 

Ba láska je tá moc, čo v slnci búši...Ona svetlom – teplom duší!“ (P. O. Hviezdoslav)

Mesiac február sa pre žiakov základných a stredných škôl niesol v znamení umeleckého prednesu poézie a prózy, pretože sa pripravovali na 64. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po absolvovaní svojich triednych a školských kôl sa tí najlepší stretli na regionálnom kole, ktoré sa konalo 27.-28. februára a 1. marca 2018 v Žiline. Hlavným organizátorom bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom voľného času v Žiline, so Základnou školou Karpatská a Základnou školou Martinská, ktorým srdečne ďakujeme za poskytnutie priestorov. V priebehu troch dní sa v priestoroch ZŠ Karpatská, ZŠ Martinská a Makovického domu v Žiline vystriedalo 187 recitátorov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách a jeden recitačný kolektív. Súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení pedagógov, spisovateľov, rétorikov a hercov. Členovia poroty ocenili najmä vysoký záujem detí a mládeže o umelecký prednes a ich chuť, a snahu čo najlepšej prezentácie pred publikom. „Najdôležitejšie je, že čítate, že máte blízky kontakt s literatúrou, a že sa nebojíte vystúpiť pred publikum. To vám v živote veľmi pomôže...“, dodala porotkyňa Jana Eliášová. V každej kategórií udelili prvé tri miesta a čestné uznania. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri ďalšom reprezentovaní Žilinského regiónu na krajskom kole súťaže pod názvom Vajanského Martin, ktoré sa bude konať 2.-4. mája 2018 v Martine.

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

http://www.krkszilina.sk/

Výsledková listina:

I. kategória (žiaci 2.- 4. ročníka ZŠ)

Poézia:

1. miesto – Lucia Pospíšilová, ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina

2. miesto – Jakub Kubička, ZŠ SNP Strečno

3. miesto – Eliška Pokorná, ZŠ Karpatská Žilina

Čestné uznanie:

Jakub Tomovič, ZŠ s MŠ Višňové

Nikola Otipková, ZUŠ F. Špániho Žilina

Próza:

1. miesto – Lucia Hudáková, CZŠ Zaymusa Žilina

2. miesto – Laura Štalmachová, ZŠ Nám. mladosti Žilina

3. miesto – Paulína Paraličová, ZUŠ F. Špániho Žilina

Čestné uznanie:

Veronika Kučerová, ZŠ Lietava

Natália Mičechová, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba

II. kategória (žiaci 5.- 6. ročníka ZŠ a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií)

Poézia:

1. miesto – Nina Isteníková, SZŠ Oravská Žilina

2. miesto – Karolína Decká, ZŠ s MŠ P.V. Rovnianka Dolný Hričov

3. miesto – Ema Máliková, Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina

Čestné uznanie:

Samuel Kšiňan, ZŠ Rajecké Teplice

Ajna Marosz, Spojená škola Kráľovnej pokoja

Próza:

1. miesto – Nela Molnárová, ZUŠ L. Árvaya Žilina

2. miesto – Maxim Ivan Baranec, SZŠ Oravská Žilina

3. miesto – Dorota Uríková, ZŠ Rajecká Lesná

Čestné uznanie:

Laura Kozáková, ZŠ Turie

Ema Šindlérová, ZŠ s MŠ Višňové

III. kategória (žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ a 1.- 4. ročníka osemročných gymnázií)

Poézia:

1. miesto – Jakub Grof, SZŠ Oravská Žilina

2. miesto – Jakub Branda, Gymnázium Varšavská Žilina

3. miesto – Rebeka Haluzová, ZŠ s MŠ P.V. Rovnianka Dolný Hričov

Čestné uznanie:

Dominika Šošková, ZŠ s MŠ Ul. Sv. Gorazda Žilina

Tobiáš Ľupták, ZŠ Ž. Bosniakovej Žilina

Próza:

1. miesto – Juliána Lubušká, ZŠ Turie

2. miesto – Klára Holešová, ZŠ Ž. Bosniakovej Žilina

3. miesto – Nelli Horváthová, ZŠ V. Javorku, Žilina

Čestné uznanie:

Jakub Selecký, ZŠ Sv. Cyrila a Metoda Žilina

Michal Piliar, ZŠ Martinská Žilina

IV. kategória ( žiaci 1. – 4. ročníka SŠ)

Poézia:

1. miesto – Katarína Králiková, Gymnázium Hlinská Žilina

2. miesto – Sarah Hubová, Gymnázium bilingválne Žilina

3. miesto – Marianna Plošticová, Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina

Próza:

1. miesto – Tereza Kačeríková, Gymnázium bilingválne Žilina

2. miesto – Tadeáš Bolo, Gymnázium Kráľovnej pokoja Žilina

3. miesto – Michaela Šoltýsová, Gymnázium Varšavská Žilina

Čestné uznanie:

Michaela Cingelová, ZUŠ F. Špániho Žilina

Paulína Žideková, Gymnázium bilingválne Žilina

Divadlá poézie a recitačné koletívy II. kategória (mládež a dospelí nad 15 rokov)

1. miesto – Recitačný kolektív pri GBZA, Gymnázium bilingválne Žilina

 

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info
  • PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ PÍSANIE A DOBROPRAJNÉ INŠPIRÁCIE

    17. 12. 2018 15:30 Makovického dom Žilina ▪ otvorené stretnutie členo...info