• Úvod
  • Obec so symbolom mestských brán...

Obec so symbolom mestských brán...

Hovorí sa, že národ, ktorý si váži svoju minulosť má nádej, že vo svojich tradíciách a piesňach zostane navždy živý. Svoju minulosť a históriu si uctili i obyvatelia obce Predmier. Tí sa stretli v sobotu 8. septembra pri slávnostnej príležitosti 1. písomnej zmienky o obci Predmier, 112. výročí založenia Dychovej hudby Predmierčanka a zároveň na IX. ročníku prehliadky dychových hudieb venovanom kapelníkovi Jozefovi Bajzovi st.

Program začal sv. omšou vo Farskom kostole sv. Gála, po ktorej zástupca starostu Štefan Klus zasadil pred kostolom pamätnú lipu. Sprievodom, v ktorom do slávnostného pochodu hrala domáca DH Predmierčanka sa účinkujúci, hostia a diváci presunuli do areálu základnej školy, v ktorej prebiehal hlavný program.

V úvode k významných udalostiam zablahoželali hostia zo Žilinského samosprávneho kraja a Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Po príhovoroch zástupca starostu Štefan Klus spolu s autorkami slávnostne pokrstil kúskom zeme z Predmierského chotára a do života tak uviedol novú monografiu Predmier – obec so symbolom mestských brán. Slávnostnú atmosféru podčiarklo udeľovanie pamätných ocenení významných obyvateľom obce.

Vystúpeniami detí z Materskej a Základnej školy Predmier odštartoval hlavný program. Po detských talentoch a domácej DH Predmierčanka sa na javisku vystriedali pozvané dychové hudby Hoľazňanka z Plevníka-Drienového, Hrabovanka z Bytče-Hrabového, Mošteňanka z Dolného Moštenca, Dychová hudba Horné Srnie a Dychová hudba Maguranka z Kanianky. Posledné slovo patrilo opäť domácej Predmierčanke, ktorá divákov zabávala až do večerných hodín.

Slávnostné podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Organizátormi podujatia boli DH Predmierčanka, Obec Predmier a Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Daniela Srnanková

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia