• Úvod
  • Oživené zvyky a tradície

Oživené zvyky a tradície

 

Mnohé zvyky, obrady a obyčaje, ktoré boli v minulosti pre našich predkov neoddeliteľnou súčasťou života, sú pre nás v dnešnej dobe nepredstaviteľné. Rôzne zákazy či príkazy, ktoré ľudia museli nutne dodržiavať, by súčasná generácia asi len ťažko rešpektovala. No i tieto tradície zjednocovali spoločenstvo a pomáhali ľuďom v ťažkom živote. Ich zachovávanie a udržiavanie čo i len v javiskovej podobe, je veľmi dôležité, pretože nám prináša aspoň malú predstavu o živote našich prastarých rodičov. Práve takúto predstavu priniesli v nedeľu 6. mája divákom v Kultúrnom dome v Súľove-Hradnej členovia folklórnych skupín, kde sa uskutočnilo regionálne kolo súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií.

Súťaž svojimi príhovormi otvorili starosta obce Súľov-Hradná Jaroslav Bušfy a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Řeháková. Obaja poďakovali folklórnym kolektívom za ich snahu a vyzdvihli potrebu uchovávania svojho lokálneho kultúrneho dedičstva. V úvode podujatia v nesúťažnom vystúpení zaspievala domáca FSk Súľovčanka a po nej sa svojimi programovými pásmami predstavili FSk Kolárovičanky z Kolárovíc, FSk Javorník zo Štiavnika a FSk Frivaldzanka z Rajeckej Lesnej. Účinkujúci priblížili divákom atmosféru a dôležitosť krstu dieťaťa v Kolároviciach, hry, piesne a zvyky viažuce sa ku dňu Jána v Rajeckej Lesnej a vyrozprávali veselú príhodu z jarmoku zo Štiavnika.

Súťažné výkony hodnotila odborná porota v zložení Alžbeta Gazdíková, etnologička a dlhoročná kurátorka v Slovenskom národnom múzeu v Martine, Mária Palásthyová, choreografka a tanečná pedagogička a predseda poroty Anton Pohančeník, muzikant a hudobný pedagóg na Základnej umeleckej škole v Čadci. Úlohou poroty je nielen zhodnotiť súťažné vystúpenia, ale aj poskytnúť svoje odborné znalosti, poradiť a povzbudiť kolektívy v ich práci s folklórnym materiálom a tradíciami svojej obce. Počas rozborového semináru porotcovia vyzdvihli najmä snahu o zachovanie tradičného ľudového odevu, ale i spracovanie zvolených tém. Po celkovom hodnotí sa nakoniec z víťazstva tešila Folklórna spevácka skupina Kolárovičanky z Kolárovíc a zároveň postúpila do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 17. júna v Likavke.

Všeobecne známa veta „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“, je v tomto prípade naozaj pravdivá, pretože vďaka snahe folklórnych kolektívov o zachovanie tradičnej ľudovej kultúry a ich prevedenie na javisko v čo najvernejšej podobe, môžeme spoznávať život našich predkov.

Organizátormi regionálnej postupovej súťažnej prehliadky Nositelia tradícií bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Súľov-Hradná.

 

Mgr. Daniela Srnanková

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

 

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

  • Stano Lajda - Krajinomaľba

    09. 01. 2019 08:00 - 28. 01. 2019 Makovického dom Žilina • jubilejná autorská výstav...info