• Úvod
  • Prednášky na témy z tradičnej ľudovej kultúry Slovenska

Prednášky na témy z tradičnej ľudovej kultúry Slovenska

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ponúka prednášky pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na témy z oblasti tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, ktoré môžete využiť ako doplnkovú formu vyučovacích predmetov ako napr. regionálna výchova, v záujmových krúžkoch a pod. Lektorkou prednášok je etnologička, folkloristka a manažérka kultúry na Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline Mgr. Viktória Svetkovská. Výber témy a dĺžka trvania je v závislosti na dohode s Vami.

  • Témy z kalendárneho životného cyklu – fašiangy, pôst, jarné obrady, vynášanie Moreny, Veľká Noc, Turíce, dožinky, Stridžie dni, Vianoce a Nový rok ...
  • Témy z rodinného zvykoslovia – narodenie dieťaťa, svadba (predsvadobné obdobie, svadba, posvadbiny), smrť – pohrebné obrady
  • Témy z každodenného pracovného života – prvý výhon dobytka, detská práca, spracovanie ľanu, kosenie lúk, žatva, domáce ženské práce – pradenie, tkanie
  • Témy o ľudovom odeve (ženský, mužský),  o architektúre, o strave

Jednotlivé témy je možné adaptovať do všetkých kultúrnych regiónov Slovenska (Horné Považie, Kysuce, Orava, Liptov, Turiec, Spiš, Šariš, Zemplín, Abov, Gemer, Horehronie, Hont, Tekov, Ponitrie, Trnavsko, Trenčiansko, Malokarpatská oblasť a Zadunajsko).

Prednášky budú obohatené modernou prezentáciou v prezentačnom softvéri PREZI s fotografickým a audiovizuálnym materiálom k danej problematike a oblasti. Odporúčaná dĺžka prednášky sú 2 vyučovacie hodiny (2x 45 min). Cena prednášky je 1€ za žiaka.

V prípade otázok alebo záujmu kontaktujte minimálne 2 týždne pred prednáškou:

Mgr. Viktória Svetkovská

manažérka kultúry

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný val 20, 011 82 Žilina

vsvetkovska@vuczilina.sk

 

+421 041 562 59 56

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

  • Stano Lajda - Krajinomaľba

    09. 01. 2019 08:00 - 28. 01. 2019 Makovického dom Žilina • jubilejná autorská výstav...info