• Úvod
  • Tradičná ľudová kultúra v Žilinskom kraji

Tradičná ľudová kultúra v Žilinskom kraji

 

Kultúrne dedičstvo Slovenska je veľmi bohaté, o tom niet pochýb. Ľudová architektúra, odev, remeslo, tanec, hudba, či ľudová slovesnosť, to všetko sú prvky tradičnej ľudovej kultúry. Rôzne folklórne kolektívy, združenia či jednotlivci sa snažia o ich zachovávanie i prezentáciu verejnosti, čo je pre budúce generácie veľmi dôležité. Dôležité však je, ako je ľudová kultúra verejnosti prezentovaná. A preto je potrebné vzdelávať predovšetkým folklórne súbory, skupiny i detské folklórne kolektívy, pretože práve od nich sa folklór, najmä hudobný a tanečný, ale i zvykoslovný či výtvarný, dostáva k ľuďom, k divákom. Takýto vzdelávací seminár pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V sobotu 21. apríla sa v Makovického dome uskutočnil workshop Habi z liptovskej kasne. Takmer 30 členov rôznych folklórnych kolektívov zo žilinského kraja si najskôr vypočulo prednášku o tanečnom folklóre. Lektorka Katarína Babčáková – etnologička a odborná pracovníčka Národného osvetového centra, priblížila problematiku ľudového tanca, základnú typológiu, možnosti získania vhodných materiálov a zdrojov, z ktorých môžu pri svojej tvorbe vedúci i členovia súborov čerpať informácie, objasnila i etiketu v ľudovom tanci a ďalšie témy.

V druhej časti etnologička a kurátorka zo Slovenského národného múzea v Martine Eva Dudková predstavila účastníkom ľudové odievanie z lokalít na Liptove. Teoretické poznatky doplnila o svoje skúsenosti z výskumov, ale aj o ukážky pôvodných odevov z vybraných obcí na Liptove, ktoré má múzeum vo svojom depozite.

Záver vzdelávacieho semináru patril praktickej výuke ženských účesov z prelomu 19. a 20. storočia z obcí Východná a Lazisko z regiónu Liptov podľa encyklopédie Tradičný odev Slovenska (ÚĽUV).

Vzdelávací seminár Habi z liptovskej kasne bol prvým zo štvordielneho cyklu Tradičná ľudová kultúra v Žilinskom kraji. V ďalších troch častiach odborní lektori nadviažu na tematiku ľudového tanca teoretickými prednáškami, ale i praktickými ukážkami. Ľudový odev z obcí ostatných regiónov kraja účastníkom predstaví opäť etnologička Eva Dudková, ktorá je pre svoje skúsenosti zároveň garantkou celého vzdelávacieho projektu. Jej odborné znalosti a výbornú spoluprácu z minulosti vyzdvihla aj riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Řeháková: „Pani Evu Dudkovú si nesmierne vážim, pretože je to človek na správnom mieste. Svoje teoretické poznatky vždy spája s praktickými skúsenosťami a to je veľmi dôležité. Svojim odborným, zodpovedným, ale aj veľmi ľudským a priateľským prístupom dokáže poslucháčov maximálne zaujať a čo je najpodstatnejšie, účastníci seminárov jej poznatky naozaj prakticky zužitkujú. No a dôkazom sú, rovnako ako na víkendovom workshope, neutíchajúce diskusie, v ktorých sa poslucháči na pani Dudkovú vždy obracajú s prosbami o rady z oblasti ľudového odievania.“

Súčasťou nasledujúcich seminárov bude výuka tradičných ženských a dievčenských účesov z vybraných lokalít, a taktiež tanečné domy, ktoré sa uskutočnia v spolupráci s FS Stavbár, folklórnym súborom Žilinskej univerzity v Žiline.

Vzdelávacie semináre z cyklu Tradičná ľudová kultúra v Žilinskom kraji (I. – IV.) z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

 

Mgr. Daniela Srnanková

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

 

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

  • Stano Lajda - Krajinomaľba

    09. 01. 2019 08:00 - 28. 01. 2019 Makovického dom Žilina • jubilejná autorská výstav...info