• Úvod
  • ...tu múzy odhaľujú úžas...

...tu múzy odhaľujú úžas...

Jar v Makovického dome privítali tohto roku hneď po Veľkonočných sviatkoch pestrou paletou farieb. Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja otvorilo v stredu 4. apríla výstavu prác zo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Tvorba 2018 spojenú s vyhlásením výsledkov. Prilákala mnoho priaznivcov výtvarného umenia, medzi ktorými nechýbala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová. Vyslovila obdiv nad prácami amatérskych umelcov a ich nadšenie pre maľovanie a zdôraznila, aké je výtvarné umenie dôležité pre náš každodenný život.

„Som veľmi rád, že v Žilinskom regióne stále pribúdajú výtvarníci, ktorí chcú súťažiť a hlavne, ktorí nás chcú potešiť svojimi dielami, ktoré častokrát dosahujú vysokú technickú i umeleckú úroveň hodnú profesionality,“ povedal v úvode hodnotenia súťaže predseda poroty akademický maliar Stano Lajda a pokračoval: „Spolu s ďalšími mojimi kolegami porotcami akademickým maliarom Andrejom Mazúrom a akademickým sochárom Jaroslavom Gaňom sme mali ťažkú úlohu vybrať a oceniť len malé množstvo z predložených súťažných výtvarných prác, ktorých bolo viac ako dvesto od 59 autorov.“

Napokon sa zhodli na ocenení tých najlepších prác. V prvej kategórii súťažiacich autorov od 15 do 25 rokov si najvyššie ocenenia odniesli študenti Súkromnej strednej umeleckej školy (SSUŠ) v Žiline – prvé Terézia Pavliková, druhé Simona Ondrášková a tretiu cenu si odniesol ich spolužiak Andrej Brezany a Gabriela Gažová zo Žiliny.

V druhej kategórii súťažili umelci od 25 do 60 rokov a v nej bola najúspešnejšia Jarmila Marčišová zo Stráňav, ktorá si odniesla prvú cenu, druhej sa tešila Janka Čečková z Rosiny, tretia cena pripadla Žilinčanom Ľubomírovi Zdurienčíkovi a Petre Možješovej.

Tretia kategória súťažiacich nad šesťdesiat rokov býva najpočetnejšia a nebolo to inak ani tento rok. Z devätnástich súťažiacich si prvú cenu vykreslila Irena Bohunická, druhá poputovala Alene Adámkovej, tretia Štefanovi Dupkalovi, všetci sú zo Žiliny.

Štvrtá kategória D bez vekového obmedzenia patrí súťažiacim so špecifickým výtvarným prejavom. V nej je častým víťazom aj tohtoročný víťaz Juraj Blaho z Rajca. Druhú cenu porota udelila Gabriele Králikovej z Porúbky a Lucii Poláčkovej, žiačke Strednej zdravotníckej školy v Žiline a tretie Žilinčanke Fany Ďubekovej.

Porotu milo prekvapila aj účasť žiakov z Dopravnej akadémie v Žiline a Strednej zdravotníckej školy v Žiline, kde sa pedagógovia snažia u žiakov rozvíjať ich prirodzený výtvarný talent, za čo im vyslovil Stano Lajda vrelé poďakovanie.

„Tu svietia hviezdy a múzy odhaľujú úžas, tu ináč presýpa sa zlatý prach a ináč tečú slzy, tu počuť kľuť sa krásu v každom čase.“ Týmito slovami z vlastnej básne Ateliér sa výtvarníkom prihovoril ich veľký obdivovateľ – básnik a fotograf Štefan Zvarík.

Na záver slávnostnej vernisáže a vyhodnotenia súťaže Tvorba 2018 sa poďakovala všetkým súťažiacim riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Řeháková slovami: „Prajem vám, aby ste vždy vo svojom výtvarnom umení vedeli nájsť svoj zázračný okamih, ktorý pre vás i pre nás nikdy nezovšednie. Nech je maľovanie pre vás stále záľubou a potešením nielen pre naše oči, ale aj dušu.“

Výstava Tvorba 2018 bude prístupná v Makovického dome pre verejnosť do 27. apríla v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny, prípadne aj v inom ako uvedenom čase po dohode s pracovníkmi kultúrneho strediska.

Anna Lovritšová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, www.krkszilina.sk

Foto: Rado Krivko

TVORBA 2018

Výsledky súťaže – žilinský región

Kategória A - autori vo veku od 15 do 25 rokov:

1. miesto: Tereza Pavliková, SSUŠ Žilina – Kresba muža 1, 2

2. miesto: Simona Ondrášková, SSUŠ Žilina – kolekcia obrazov

3. miesto: Andrej Brezany, SSUŠ Žilina – kolekcia obrazov

3. miesto: Gabriela Gažová, Žilina - Línie I, II, III

Čestné uznanie: Petra Rubešová, SSUŠ Žilina – Semita vitae

Kategória B - autori vo veku od 25 do 60 rokov:

1. miesto: Jarmila Marčišová, Stráňavy – kolekcia obrazov

2. miesto: Janka Čečková, Rosina – kolekcia obrazov

3. miesto: Petra Možješová, Žilina – kolekcia obrazov

3. miesto: Ľubomír Zdurienčík, Žilina – Na rybách, Whistlerova matka

Čestné uznanie: Miroslav Argaláš, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Pavol Šulavík, Žilina – kolekcia obrazov

Kategória C - autori vo veku nad 60 rokov:

1. miesto: Irena Bohunická, Žilina – Sen šachového koňa

2. miesto: Alena Adámková, Žilina – kolekcia obrazov

3. miesto: Štefan Dupkala, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Pavol Badura, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Milan Dokoupil, Žilina – Jar

Čestné uznanie: Ľudmila Gašparíková, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Mária Chomisteková, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Vladimír Mičienka, Kolárovice – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Ján Remiš, Žilina – kolekcia obrazov

Kategória D - autori so špecifickým výtvarným prejavom:

1. miesto: Juraj Blaho, Rajec – kolekcia obrazov

2. miesto: Gabriela Králiková, Porúbka – kolekcia obrazov

2. miesto: Lucia Poláčková, Školský internát pri SZŠ Žilina kolekcia obrazov

3. miesto: Fany Ďubeková, Žilina – U Kvočkovcov I, II

Čestné uznanie: Vladimír Rybička, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Michaela Žúborová, Školský internát pri SZŠ Žilina kolekcia obrazov

Porota:

Predseda: akad. maliar Stanislav Lajda

Člen: Mgr. Art. Andrej Mazúr

Člen: akad. sochár Jaroslav Gaňa

Tajomník: Mgr. Anna Lovritšová

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info