• Úvod
  • Tvorivou dramatikou bližšie k deťom

Tvorivou dramatikou bližšie k deťom

Posledný septembrový víkend sa v priestoroch Makovického domu v Žiline vzdelávali pedagógovia, divadelníci a vedúci detských divadelných kolektívov zo Žilinského regiónu. Divadelný workshop bol zameraný na tvorivú dramatiku, na jej využite pri práci s deťmi, či už v školskom vyučovaní, alebo pri tvorbe divadelných hier a inscenácií. Lektorkou podujatia bola Barbora Jurinová z dramacentra EDUdrama Bratislava. Cieľom platformy EDUdrama je uvádzať dramatickú výchovu a jej metódy do vzdelávacieho a výchovného systému i širšieho spoločenského vedomia, prostredníctvom dramatickej výchovy humanizovať spoločnosť, kultivovať jej sociálne a umelecké predpoklady a schopnosti. Účastníci workshopu si vyskúšali tvorivý proces divadelnej hry. Naučili sa ako všestranne a naplno využívať rekvizity, ako posúvať príbeh a vytvoriť kompletnú dramaturgiu. Cieľom vzdelávacieho programu bolo aj sprostredkovanie zážitku a interaktívnou formou zaistiť zapojenie každého účastníka do divadelnej akcie. Poslednou fázou bola realizácia hry, ktorú si na vlastnej koži vyskúšali aj samotní účastníci. Z workshopu si odniesli nielen teoretické, ale najmä praktické vedomosti a skúsenosti, získali tiež nové kontakty a informácie o aktuálnom dianí v oblasti neprofesionálneho divadla a v neposlednom rade vznikli medzi účastníkmi nové priateľstvá, ktoré možno v blízkom období prerastú do širšej spolupráce.

Hlavným organizátorom vzdelávacieho podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Workshop finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info
  • PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ PÍSANIE A DOBROPRAJNÉ INŠPIRÁCIE

    17. 12. 2018 15:30 Makovického dom Žilina ▪ otvorené stretnutie členo...info