• Úvod
  • Tvorivou dramatikou bližšie k deťom

Tvorivou dramatikou bližšie k deťom

Posledný septembrový víkend sa v priestoroch Makovického domu v Žiline vzdelávali pedagógovia, divadelníci a vedúci detských divadelných kolektívov zo Žilinského regiónu. Divadelný workshop bol zameraný na tvorivú dramatiku, na jej využite pri práci s deťmi, či už v školskom vyučovaní, alebo pri tvorbe divadelných hier a inscenácií. Lektorkou podujatia bola Barbora Jurinová z dramacentra EDUdrama Bratislava. Cieľom platformy EDUdrama je uvádzať dramatickú výchovu a jej metódy do vzdelávacieho a výchovného systému i širšieho spoločenského vedomia, prostredníctvom dramatickej výchovy humanizovať spoločnosť, kultivovať jej sociálne a umelecké predpoklady a schopnosti. Účastníci workshopu si vyskúšali tvorivý proces divadelnej hry. Naučili sa ako všestranne a naplno využívať rekvizity, ako posúvať príbeh a vytvoriť kompletnú dramaturgiu. Cieľom vzdelávacieho programu bolo aj sprostredkovanie zážitku a interaktívnou formou zaistiť zapojenie každého účastníka do divadelnej akcie. Poslednou fázou bola realizácia hry, ktorú si na vlastnej koži vyskúšali aj samotní účastníci. Z workshopu si odniesli nielen teoretické, ale najmä praktické vedomosti a skúsenosti, získali tiež nové kontakty a informácie o aktuálnom dianí v oblasti neprofesionálneho divadla a v neposlednom rade vznikli medzi účastníkmi nové priateľstvá, ktoré možno v blízkom období prerastú do širšej spolupráce.

Hlavným organizátorom vzdelávacieho podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Workshop finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia