• Úvod
  • V Žiline opäť zazneli Javorové husličky...

V Žiline opäť zazneli Javorové husličky...

 

Keď sa spojí krása ľudovej piesne s talentom šikovných detí, nepochybne z toho vzíde veľký umelecký zážitok. A presne taký zážitok predviedli deti na regionálnej postupovej súťažnej prehliadke detského hudobného folklóru Javorové husličky, ktorá sa uskutočnila v sobotu 23. apríla v koncertnej sále Konzervatória Žilina.

Na súťaži sa predstavili deti z folklórnych kolektívov: Dievčenská spevácka skupina Spievanočky z DFS Cipovička zo Žiliny, detské folklórne súbory Stavbárik zo Žiliny, Kolárik z Kolárovíc, Terchovček a Folklórny súbor Terchovec z Terchovej. Hoci bola v tomto roku účasť súťažiacich nižšia, a to najmä z dôvodu pretrvávajúcej chrípky, výborné výkony jednotlivých účinkujúcich potešili divákov i odbornú porotu. Tá hodnotila v zložení: Mgr. Alžbeta Čadecká, etnomuzikologička, zakladateľka a predsedníčka občianského združenia Spojené huky Slovenska, Mgr. Juraj Jakubík, etnológ a primáš ĽH FSk Javorníček z Hvozdnice a Ing. Filip Horňák, vedúci ĽH FS Máj z Piešťan.

Talent detí, ale i záslužnú prácu ich pedagógov a vedúcich ocenila predsedníčka poroty Alžbeta Čadecká: : „Všetci súťažiaci, ktorí sa zapojili do tohtoročného regionálneho kola súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru, boli  veľmi talentovaní a hudobne nadaní. Porota nemala ľahké rozhodovanie, hlavne v kategórií sólistov spevákov. Bohužiaľ, do kategórií detské ľudové hudby, sólisti inštrumentalisti a spevácke skupiny sa nezapojilo veľké množstvo súťažiacich.  Verím však, že metodické kurzy a realizované aktivity Krajského kultúrneho strediska v Žiline, postupne napomôžu k zvýšeniu  počtu účastníkov aj v týchto kategóriách. Porota vyzdvihla hlavne odbornú prácu vedúcich detských folklórnych kolektívov. Súťažný materiál, ktorý deti predviedli, bol  naštudovaný, pochopený  a prednesený v hudobnom nárečí prezentovaných obcí. Taktiež bol viditeľný dohľad na zachovávanie ľudového odevu a dodržiavanie špecifického dialektu oblastí.“

Hlavným organizátorom regionálneho kola postupovej súťažnej prehliadky Javorové husličky bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola súťaže, ktorá sa uskutoční 29. apríla v Dolnom Kubíne.

Víťazi regionálneho kola postupovej súťaže hudobného folklóru detí Javorové husličky:

kategória Detské ľudové hudby

Zlaté pásmo s priamym postupom: ĽH Jasmínky Vallovej, FS Terchovec z Terchovej

kategória Sólisti inštrumentalisti

Zlaté pásmo s priamym postupom: Jasmína Vallová, FS Terchovec z Terchovej

kategória Sólisti speváci/duá

Zlaté pásmo s priamym postupom: Barbora Heglasová, DFS Stavbárik zo Žiliny

Zlaté pásmo s návrhom na postup: Ema Dobešová, Alexandra Kadašová, DSS Spievanočky z DFS Cipovička zo Žiliny.

Mgr. Daniela Srnanková

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

 

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info