• Úvod
  • Vysoká úroveň detskej divadelnej prehliadky v Žiline

Vysoká úroveň detskej divadelnej prehliadky v Žiline

DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ je krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, ktorá sa konala 16. a 17. apríla 2018 v Bábkovom divadle Žilina. Divákom sa predstavilo 11 detských divadelných súborov zo žilinského kraja, ktoré získali nominácie na regionálnych kolách. Medzi nimi boli DDS Vaša banda zo Žiliny, DDS Prvosienka zo Zákamenného a Námestova, DSS Eva z Čadce, DDS Didero z Kysuckého N. Mesta, DSS Drobátka z Martina, DDS Kľúčik z Martina, DDS Gaštanko zo Žiliny, DDS Dobrozvíťazí z Nižnej a Tvrdošína, DDS Hubová z Hubovej, DDS pri ZUŠ v Kysuckom Novom Meste a Námestovský ochotnícky súbor Nosáčik z Námestova. Súťažné inscenácie hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení: Jana Eliášová – herečka Bábkového divadla Žilina, Maroš Krajčovič – režisér, dramaturg a metodik pre divadlo v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici a predsedníčkou poroty bola Barbora Jurinová – Dramacentrum EDUdrama Bratislava. „Krajská súťažná prehliadka mala veľmi dobrú úroveň. Každá inscenácia bola iná, svojská a prehliadka tak bola veľmi pestrá. Úroveň jednotlivých inscenácii bola kvalitná a diváci, ale aj mladé či dospelé publikum malo čo oceniť“, zhodli sa členovia odbornej poroty na rozborovom seminári s vedúcimi divadelných kolektívov. V prvý súťažný deň bol počas rozborového seminára pre deti pripravený divadelný workshop zameraný na tvorivú detskú dramatiku s lektorkou z Dramacentra EDUdrama Bratislava, druhý deň si mohli zasúťažiť na detskej improlige, ktorú viedla moderátorka podujatia Kristína Kubincová. Hodnotenie prebiehalo zaradením všetkých súborov do pásma, podľa úrovne predvedenia. V zlatom pásme sa umiestnili štyri kolektívy, a z nich prvé miesto s priamym postupom do celoštátneho kola porota udelila DDS Vaša banda zo Žiliny s inscenáciou „Tmy sa nemusíš báť”. Deti zo súboru Vaša banda spolu s prvým miestom získali hlavnú cenu – veľkého plyšového medveďa, ktorého do súťaže venovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, a slávnostne ho odovzdala riaditeľka KrKS v Žiline Soňa Řeháková. Druhé miesto a návrh na postup do celoštátneho kola porota udelila DDS Prvosienka zo Zákamenného a Námestova, tretie miesto s návrhom na postup získali Drobátka z Martina. V zlatom pásme sa umiestnili aj deti zo súboru Dobrozvíťazí z Nižnej a Tvrdišína, ktorým porota taktiež udelila návrh na postup do celoštátneho kola. Mladí herci a vedúci kolektívov si odniesli aj rôzne špeciálne ocenenia, ktoré si zaslúžili za ich zodpovedný prístup k tvorivému detskému divadlu. Atmosféra v hľadisku, ale aj na javisku bola počas celej súťaže veľmi priateľská a kolegiálna. Tak ako uviedla členka poroty Jana Eliášová: „Vďaka patrí ale úplne všetkým vedúcim súborov, pretože vykonávajú záslužnú prácu. Venujú sa deťom a prirodzenou cestou ich vedú k čítaniu a vnímaniu textu“.

Hlavným organizátorom podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina. Súťaž finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Postupujúcim súborom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na celoštátnom kole súťaže detskej dramatickej tvorivosti „Zlatá priadka 2018”, ktorá sa uskutoční 23.-27. mája 2018 v Šali.

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

Výsledková listina

Zlaté pásmo

1. miesto: DDS Vaša Banda zo Žiliny – priamy postup do celoštátneho kola

2. miesto: DDS Prvosienka zo Zákamenného a Námestova – s návrhom na postup do celoštátneho kola

3. miesto: DDS Drobátka z Martina – s návrhom na postup do celoštátneho kola

DDS Dobrozvíťazí z Nižnej a z Tvrdošína – s návrhom na postup do celoštátneho kola

Strieborné pásmo

DDS Kľúčik z Martina

DDS Didero z Kysuckého Nového Mesta

DDS Nosáčik z Námestova

Bronzové pásmo

DDS Hubová z Hubovej

DDS Gaštanko zo Žiliny

DDS Eva z Čadce

DDS pri ZUŠ z Kysuckého Nového Mesta

Špeciálne ocenenia

Cena riaditeľky KrKS v Žiline – DDS Dobrozvíťazí

Cena za výtvarné stvárnenie bábok – DDS Kľúčik

Cena za hudbu a texty v inscenácii Mimi a Líza – DSS Nosáčik, Námestovo

Cena za stvárnenie postavy Mira v inscenácii Modrý vtáčik – Tereza Dibdiaková

Cena za stvárnenie postavy Katarínka v inscenácii Vymenená princezná – Eva Kútniková

Cena za stvárnenie postavy Šaša v inscenácii Mimi a Líza – Maroš Melišík

Cena za stvárnenie postavy Draka v inscenácii Osmijanková rozprávka – Peter Grendár

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

  • Stano Lajda - Krajinomaľba

    09. 01. 2019 08:00 - 28. 01. 2019 Makovického dom Žilina • jubilejná autorská výstav...info