Archív podujatí

Podujatie Dátum konania Miesto konania
KLUB AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU HOJANA

▪ hudobno-tanečný nácvik ▪ vedie: Lucia Bačkorová

19. 02. 2019 18:00 Makovického dom Žilina
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH FOTOGRAFOV OBZOR

▪ tvorivé stretnutie členov klubu ▪ vedie: Ľubomír Lošonský

19. 02. 2019 16:30 Makovického dom Žilina
SENIOR COUNTRY KLUB RUTY ŠUTY

▪ tanečné stretnutie členov klubu ▪ lektorka: Mária Veščičíková

19. 02. 2019 14:00 Makovického dom Žilina
SFÉRY DÔVERNÉ

■ o sexuálnych problémoch mladých ľudí ■ lektorka: Beatrix Jezná, gynekologička, sexuologička

18. 02. 2019 13:00 Makovického dom Žilina
DIVADELNÝ KLUB MLADÉ MAKOVICE

▪ tvorivé stretnutie divadelného klubu mladé Makovice ▪ otvorený priestor pre nových členov ▪ vedie: Jozef Abafi

15. 02. 2019 15:00 Makovického dom Žilina
DRÁPAČKY

■ Otília Kadašiová z Kúdeľnej izby v Strečne naučí nielen drápať perie, ale porozpráva aj strašidelné príbehy zo Strečna, či zaspieva ■ pre deti materských a základných škôl

15. 02. 2019 09:00 Makovického dom Žilina
BIELKOVINY

■ prednáška z oblasti zdravého životného štýlu ■ lektor: Milan Uhrín ■ organizátor: OZ Život a zdravie, Klub zdravia Žilina v spolupráci s KrKS v Žiline

13. 02. 2019 17:00 Makovického dom Žilina
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV - POKROČILÍ

▪ tvorivé stretnutie členov klubu ▪ vedie: Stano Lajda

13. 02. 2019 16:00 Makovického dom Žilina
KLUB AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU HOJANA

▪ hudobno-tanečný nácvik ▪ vedie: Lucia Bačkorová

12. 02. 2019 18:00 Makovického dom Žilina
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRACIA

▪ stretnutie členiek klubu ▪ vedie: Helena Janotová

12. 02. 2019 16:00 Makovického dom Žilina
SENIOR COUNTRY KLUB RUTY ŠUTY

▪ tanečné stretnutie členov klubu ▪ lektorka: Mária Veščičíková

12. 02. 2019 14:00 Makovického dom Žilina
SFÉRY DÔVERNÉ

■ o sexuálnych problémoch mladých ľudí ■ lektorka: Beatrix Jezná, gynekologička, sexuologička

11. 02. 2019 12:00 Makovického dom Žilina
Z HORNÉHO POVAŽIA

■ workshop ■ lektorky: Katarína Babčáková, etnochoreologička ■ analýza tanečných záznamov ■ Eva Dudková, etnologička ■ ľudový odev v obciach na Hornom Považí

10. 02. 2019 12:30 Makovického dom Žilina
TVORIVÉ LITERÁRNE DIELNE

■ tvorivé písanie ■ diskusia o literatúre ■ čítačka vlastnej tvorby ■ vedie: Marek Matuška, učiteľ

09. 02. 2019 09:00 Makovického dom Žilina
DIVADELNÝ KLUB MLADÉ MAKOVICE

▪ tvorivé stretnutie divadelného klubu mladé Makovice ▪ otvorený priestor pre nových členov ▪ vedie: Jozef Abafi

08. 02. 2019 15:00 Makovického dom Žilina
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV - ZAČIATOČNÍCI

▪ tvorivé stretnutie členov klubu ▪ vedie: Andrej Mazúr

06. 02. 2019 16:00 Makovického dom Žilina
BLIŽŠIE K UMELECKÉMU PREDNESU

■ workshop pre pedagógov ■ príprava žiakov na súťaž Hviezdoslavov Kubín ■ lektorka: Zuzana Demková, pedagogička, recitátorka, režisérka, členka porôt súťaží umeleckého prednesu a detskej dramatickej tvorivosti

06. 02. 2019 09:00 Makovického dom Žilina
KLUB AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU HOJANA

▪ hudobno-tanečný nácvik ▪ vedie: Lucia Bačkorová

05. 02. 2019 18:00 Makovického dom Žilina
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH FOTOGRAFOV OBZOR

▪ tvorivé stretnutie členov klubu ▪ vedie: Ľubomír Lošonský

05. 02. 2019 16:30 Makovického dom Žilina
SENIOR COUNTRY KLUB RUTY ŠUTY

▪ tanečné stretnutie členov klubu ▪ lektorka: Mária Veščičíková

05. 02. 2019 14:00 Makovického dom Žilina

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia