Divadelný klub Makovice

Charakteristika a história

Divadelný klub Makovice vznikol v roku 1995. Mal 40 zakladajúcich členov. Pôsobí pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Názov Makovice dostal preto, lebo ich bolo ako maku. Činnosť divadelného klubu bola a je rôznorodá: klubové večery, divadelné dielne, divadelné predstavenia, rozprávky, súťaže ako Medzinárodná či Detská improliga, no aj metodická pomoc začínajúcim súborom. Divadelný klub združuje mladých ľudí so záujmom o divadlo, výtvarné umenie, hudbu, pantomímu, umelecký prednes a tanec. Jeho misiou je vyhľadávať talentovaných mladých ľudí a pomáhať im rozvíjať ich nadanie v oblasti divadelného umenia. DK Makovice vytvára vlastné autorské divadelné predstavenia, klubové večery s prezentáciou umeleckej tvorivosti mladých.

Významné aktivity

Členovia Divadelného klubu Makovice si svojím talentom získavajú čoraz viac priazne nie len Žilinčanov, ale aj ľudí z iných miest a regiónov Slovenska. Do ich povedomia sa dostali aj vďaka improvizátorským schopnostiam, ktoré pravidelne preukazujú na súťažiach s názvom Medzinárodná improliga či Detská improliga v Bytči a v Rajci. Veľkú obľubu si získali aj autorské divadelné predstavenia ako Žilina v minulosti a Neklasická klasika. Mimoriadny úspech zaznamenalo predstavenie s názvom 14 zastavení Cyrila a Metoda - Krížová cesta v scénickom prevedení profesionálnych hercov zo žilinských divadiel v spolupráci s Divadelným klubom Makovice, ktorého sa zúčastnilo mnoho ľudí  v Dolnom Kubíne, Zázrivej, Čadci, Bratislave, v Kostole sv. Cyrila a Metoda počas Cyrilometodských dní v Terchovej a v Kostole dobrého pastiera v Žiline za účasti žilinského diecézneho biskupa, Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD. Pre deti hrávajú rozprávky O sivej myške, O kohútikovi a sliepočke či O šípkovej Ruženke, každú tretiu nedeľu v mesiaci organizujú Rozprávkovú nedeľu, v lete realizujú zájazdy do Talianska a zúčastňujú sa Trnovských hodových slávností.

Predstavenie 14 zastavení Cyrila a Metoda - Krížova cesta, ktoré v štrnástich obrazoch pútavou formou približuje históriu, poukazuje na posolstvá Cyrila a Metoda a poodkrýva časť kresťanských dejín a rozprávkové predstavenia O sivej myške, O kohútikovi a sliepočke a O šípkovej Ruženke pre deti materských a 1. stupňa základných škôl je možné si objednať v čase od 7:00 - 16:00 h na t.č. 0915 787 299, 041 562 59 56, alebo mailom na adresu ahausnerova@vuczilina.sk. V prípade Vášho záujmu k Vám radi zavítame.

Členovia

Divadelný klub Makovice združuje mladých ľudí so záujmom o divadlo, výtvarné umenie, hudbu, pantomímu, umelecký prednes a tanec. Zahralo si v ňom viac ako 380 ľudí. Mnohí z nich dnes pracujú ako profesionálni umelci, herci, režiséri či dramaturgovia. Iní pracujú na miestach, ktoré sa zaoberajú mládežou, kultúrou a manažmentom. Dnes má klub 15 stálych členov.

Vedúci klubu

herec Bábkového divadla Žilina Jozef Abafi

Ponukový list DK Makovice 2017 (aj v prílohe na stiahnutie)

predstavenie Žilina v minulosti (2013)

predstavenie neklasická klasika (2013)

Jožko Abafi uvádza Improligu

Improliga (2008)

Improliga (2008)

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info