Fotoklub Obzor

História

Fotoklub OBZOR  vznikol v roku 1980. Počiatkom 80-tych rokov zriadil Dom odborov v Žiline fotoklub, ktorému dal názov OBZOR. Spočiatku ho tvorili študenti VŠDS. Títo však netvorili stabilnú členskú základňu a preto po vstupe Juraja Reka do fotoklubu ho vedenie Domu odborov poverilo vytvorením zoskupenia, ktoré by reprezentovalo predovšetkým domácich, žilinských autorov.

Roky 1981-1990 vtedajší členovia, fotografickí nadšenci – Rek (vedúci), Stanek, Toman, Kolárik, Veliký, Němec, Streďanský, Závacký, Glinský, Vidra, Vaško, Gura, Gallo, Brezáni, Balážová, Tarnócyová, Cintula – považovali za obdobie dobre vytvorených podmienok zo strany zriaďovateľa. Poskytol im klubové priestory, fotokomoru, výstavnú miestnosť, a tak sa mohli pravidelne uskutočňovať autorské výstavy. Členovia klubu spolupracovali pri inštalácii okresných výstav AMFO, na ktorých prostredníctvom svojej tvorby nikdy nechýbali.

Blízky kontakt s ďalšími fotoklubmi v regióne – GAMA, OČI, Kinex Bytča a určité súperenie s nimi viedli k tomu, že fotografický život bol bohatý, plodný a úspešný, a to nielen v rámci regiónu, kraja ale aj na celoslovenskej úrovni. Prispievala k tomu aj spolupráca s moravskými a českými fotografmi, ktorých autorské výstavy v priestoroch bývalého kina Úsvit boli ďalšími príležitosťami na stretávanie sa a porovnávanie tvorby. Fotoklub OBZOR tvoril zároveň akési metodické centrum i pre okresných fotoamatérov, čo bolo prezentované pravidelnou každoročnou súťažou s okresným dopadom pod názvom “Svet okolo nás”. Paralelne bol fotoklub podporovaný i Okresným osvetovým strediskom, ktoré významne podporovalo a školilo fotoamatérov okresu, pričom členovia OBZORu tvorili hlavnú ich časť.

V 90-tom roku zaniká nejeden súbor či klub a tí, ktorí zotrvávajú, hľadajú nových zriaďovateľov a sponzorov. Fotoklub OBZOR ho nachádza v Regionálnom osvetovom stredisku v Žiline (terajšie Krajské kultúrne stredisko v Žiline). Klub vedie Stano Toman, toho v roku 2006 strieda opäť Juraj Rek, v roku 2009 sa kormidla klubu ujal Martin Tomaška. S cieľom prispieť k zlepšeniu podmienok pre fotografickú tvorbu, členovia fotoklubu zakladajú v roku 2010 občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina. Samotný fotoklub teda pôsobí v súčinnosti s KKS a OZ.

Aktivity klubu

Práca v klube je zameraná hlavne na realizáciu klubových stretnutí (2x mesačne) a na podujatia vzdelávacieho charakteru - do žilinského Makovického domu boli pozvané prednášať také osobnosti fotografického života ako K. Kállay, M. Gregor, V. Bača, M. Pauer, J. Česla, I. Šimko. Tieto podujatia sú otvorené i pre širokú verejnosť. Členovia fotoklubu svoje práce porovnávajú v rámci súťaží, výstav a salónov, ktorých sa pravidelne zúčastňujú. Predstavujú sa na rôznych úrovniach súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO, Petzvalov mapový okruh, Strom Ružomberok, Fotoforum Ružomberok, Doprava Žilina, Interfotoklub Vsetín, Pokrova, Zajecar, Al-Thani, Trierenberg Super Circuit, kde získavajú významné ocenenia. Veľkému úspechu sa tešia i autorské výstavy. Z viacerých možno spomenúť Toman – Bechný: Amerika, Pohľady Jozefa Mutňanského, Čína mojimi očami a Čínske impresie Petra Čaplického, Tibet – Himaláje Karola Farkaša, Moje fotografie – Milana Velikého....

Medzinárodné aktivity

V roku 2008 fotoklub OBZOR nadviazal spoluprácu s poľským fotoklubom F4 (Piotrków Trybunalski), ktorá sa v roku 2009 rozšírila na ukrajinský fotoklub 9x12 (Kijev) a v roku 2010 na český fotoklub Jablunkov. V tomto voľnom združení je veľmi aktívny poľský fotoklub F4, ktorý organizuje spoločné stretnutia a výstavy autorov.

Stretnutia

V súčasnosti sa členovia fotoklubu OBZOR stretávajú spravidla dvakrát do mesiaca v priestoroch Makovického domu.

Kontakt

Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, Žilina, 011 82, tel.: 041/5625 956, 0915 787 299
Bližšie informácie o fotoklube OBZOR aj na stránke: www.fotoklub-obzor.com

Členovia klubu - 2015

ADAMUS Dalibor
BENIAČ Marián
BLAŠČÍK Matúš
BROZ Miroslav
ČAPLICKÝ Peter
GREGOR Stanislav
HALAJ Vladimír
HLÍSTOVÁ Mária
HODOŇ Martin
CHROMIAK Jozef
JIRKŮ František
KRIVKO Radoslav
KUROTA Michal
LAJMON Dávid
LEDAJ Pavol
LOŠONSKÝ Ľubomír
MARTINUSÍK Štefan
MELEK Rudolf
MIŠÍK Peter
MUTŇANSKÝ Jozef
NĚMEC Čestmír
PULKERT Viktor
REK Juraj
ŠMEHÝL Martin
ŠTUBŇA Jozef
TOMAN Stanislav
TOMÁŠKA Martin
ULAHEROVÁ Blanka
ZÁVACKÝ Marián
VELIKÝ Milan
ZVARÍK Štefan

Vedúci fotoklubu - 2013

Vedúcim fotoklubu OBZOR je Ľubomír Lošonský

Členovia klubu - 2013

ADAMUS Dalibor
BENIAČ Marián
BROZ Miroslav
ČAPLICKÝ Peter
GREGOR Stanislav
HALAJ Vladimír
HLÍSTOVÁ Mária
HÚŠŤAVA Peter
JIRKŮ František
KRIVKO Radoslav
KUROTA Michal
LAJMON Dávid
LEDAJ Pavol
LOŠONSKÝ Ľubomír
MARTINUSÍK Štefan
MELEK Rudolf
MIŠÍK Peter
MICHÁLEK Ferdinand
MUTŇANSKÝ Jozef
NĚMEC Čestmír
PULKERT Viktor
REK Juraj
REK Viktor
ŠMEHÝL Martin
ŠTUBŇA Jozef
TOMAN Stanislav
TOMÁŠKA Martin
ULAHEROVÁ Blanka
ZÁVACKÝ Marián
VELIKÝ Milan
ZVARÍK Štefan

Členovia klubu v roku 2011

Marián Beniač
Peter Čaplický
Stanislav Gregor
Vladimír Halaj
František Jirků
Pavel Kudrys
Michal Kurota
Štefan Martinusík
Ferdinand Michálek
Peter Mišík
Jozef Mutňanský
Juraj Rek
Juraj Streďanský
Martin Šmehýl
Jozef Štubňa
Stanislav Toman
Martin Tomáška
Blanka Ulaherová
Milan Veliký
Marián Závacký
Štefan Zvarík

Vedúcim fotoklubu OBZOR v rokoch 2011 - 2013 bol Martin Tomáška (martin.tomaska@fotoklub-obzor.com)

Martin Šmehýl - Arkády, víťazná snímka Petzvalovho mapového okruhu 2011

Medzinárodný fotografický plenér 2008 v Poľsku (foto Milan Veliký)

Aktuality

Súťaže

Improliga/SKECZ show

Improliga spojená s prvou slovensko-českou improvizačnou skeč show odštartovala cyklus štyroch stretnutí improvizá... Celý článok

Kam dnes

  • Výstava - ČAS VEĽKONOČNÝ

    14. 03. 2018 08:00 - 28. 03. 2018 Makovického dom Žilina -výstava prác ľudovoumeleck...info