Klub neprofesionálnych výtvarníkov

Poslanie klubu

Poslaním klubu je združovať neprofesionálnych výtvarníkov bez rozdielu veku, ktorí chcú po umeleckej stránke rásť pod odborným vedením lektora a rozvíjať umelecké vlohy. Činnosť klubu je orientovaná najmä na pravidelné klubové stretnutia v Makovického dome v Žiline, nepravidelne aj v prírode. Nezanedbateľnou súčasťou klubových stretnutí sú i tvorivé dielne. Klub neprofesionálnych výtvarníkov je miestom, ktoré umožňuje tvorivý dialóg a vzájomné spoznávanie sa autorov. Je založený a pracuje s úmyslom dopĺňať vedomosti z teórie výtvarného umenia, oboznamovať sa s klasickou i súčasnou tvorbou a dianím v tejto oblasti. Vytvára priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, inšpiruje a je výzvou k ďalšej tvorbe. Klub je otvorený – s možnosťou účasti nových členov a hostí.

História

Už v 40. rokoch minulého storočia si žilinskí amatérski výtvarníci vytvorili krúžok a pravidelne sa schádzali v PKO. V šesťdesiatych rokoch krúžok zanikol, no takmer po desiatich rokoch (v roku 1972) vzniká pri Okresnom osvetovom stredisku v Žiline Okresné štúdio amatérov – výtvarníkov. Medzi zakladajúcich členov patrí Karol Matejčík, Ondrej Štalmach, Mariana Horečná či Jozef Práznovský. Niektorí aktívne pracujú doteraz. K prvým odborným lektorom klubu patrili Fero Kráľ, Štefan Čapka, Jozef Hallon či Jozef Hricek. Od roku 1993 vedie klub akademický maliar Stano Lajda. Od roku 1976 sa členovia klubu pravidelne každý rok zúčastňujú regionálnej i krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Tvorba. Víťazi súťaže postupujú do celoslovenskej súťaže pod názvom Výtvarné spektrum, kde členovia klubu získali mnohé významné ocenenia. V súčasnosti sa pre veľký záujem neprofesionálnych výtvarníkov rozdelil klub na dve časti – pokročilí a začiatočníci.

Vedúci klubu

Akademický maliar Stano Lajda – pokročilí
Akademický maliar Andrej Mazúr - začiatočníci

Termíny stretnutí

1. štvrtok v mesiaci od 16. do 18. hod v podkroví Makovického domu - začiatočníci
2. streda v mesiaci od 16. do 18. hod v podkroví Makovického domu - pokročilí

Kontakt

Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, Žilina, 011 82, tel.: 041/5625 956, 0915 787 299

Zoznam členov klubu neprofesionálnych výtvarníkov – pokročilí - 2011

Ján Bitušík
Juraj Blaho
Irena Bohunická
Štefan Dupkala
Nikola Gáboríková
Mariana Horečná
Dušan Chilý
Ľubomír Jančúch
Miloslav Jaroš
Jana Jesenská
Vladimír Kaláb
Renáta Lazarová
Ľubomír Mati
Jozef Matúšek
Ferdinand Michálek
Viliam Pekný
Ján Remiš
Vladimír Rybička
Mária Skalická
Peter Súkeník
Erika Svrčková
Zuzana Szováková
Ondrej Štalmach
Štefan Valica
Jozef Vrábel
Peter Zahatňanský
Jana Zajasenská

Zoznam členov klubu neprofesionálnych výtvarníkov – začiatočníci – 2011

Magdaléna Akantisová
Milada Babíková
Lenka Bučková
Viera Bútorová
Františka Ďubeková
Viera Francová
Magdaléna Hanová
Kristína Hlušeková
Mária Chomisteková
Zuzana Churová
Veronika Kabatinová
Marta Martonová
Jana Matejčíková
Eva Mišuthová
Vilma Pilarčíková
Terézia Singerová
Božena Veselková

Klubové stretnutie výtvarníkov v Makovického dome

Laliky - Stano Lajda vedie tvorivú dielňu

Plenér na Orave

Výsledky niektorých výtvarných súťaží

Tvorba 2007 - regionálna súťaž

Kategória A
1. miesto – Kristína Janotová
2. miesto – Michala Bolibruchová
3. miesto – Tomáš Majtánik
Čestné uznanie – Zuzana Szováková

Kategória B
Čestné uznanie – Vanda Marešová

Katogória A1
2. miesto – Štefan Valica
3. miesto - Erika Svrčková
čestné uznanie – Ján Martinka, Mariana Horečná, Miroslav Meliš

Katogória B1
1. miesto – Irena Bohunická
2. miesto – František Macák

Katogória C
čestné uznanie – Jozef Štalmach, Veronika Zubrická

Tvorba 2008 - regionálna súťaž

Kategória A
1. miesto – Petra Krajčová
2. miesto – Zuzana Szováková
3. miesto – Michala Bolibruchová

Kategória B
čestné uznanie – Vanda Marešová

Kategória A1
1. miesto – Erika Svrčková
2. miesto – Štefan Valica
3. miesto – Jozef Práznovský

čestné uznanie – Mária Chomisteková, Ľubomír Jančúch, Štefan Dupkala

Kategória B1
čestné uznanie – Mária Krajčová

Kategória C
čestné uznanie – Vladimír Rybička, Anna Boggerová

Výsledky Tvorba 2009 – regionálna súťaž

Kategória A1:
1. miesto – Erika Svrčková Potheová
2. miesto – Štefan Valica
3. miesto – Jozef Práznovský

Čestné uznanie:

Ľubo Jančúch
Viliam Pekný
Miloslav Jaroš

Kategória A:
1. miesto Zuzana Hodásová

Čestné uznanie:
Zuzana Szováková
Katarína Sabová

Katogória B1
1. miesto – Martina Pallová Dilongová

Výsledky Tvorba 2010 – regionálna súťaž

Kategória A1:

4. miesto – Mária Chomisteková
5. miesto – Ľubomír Jančúch
6. miesto – Erika Svrčková

Čestné uznanie:

Jana Matejčíková
Jozef Štalmach, Jana Lapšanská

Kategória B:

1. miesto: Nikola Gáboríková
2. miesto – Ľubomír Mati
3. miesto – Lenka Bučková

Kategória B1:

Čestné uznanie: Ján Remiš

Kategória C:
1. miesto – Hodásová Zuzana
2. miesto – Vladimír Rybička Ing.
3. miesto- Františka Ďubeková

Tvorba 2010 – krajská súťaž

Kategória A1:

Erika Svrčková, Bytča
Jana Matejčíková, Žilina

Kategória C:

Zuzana Hodásová

Výsledky Tvorba 2011 – regionálna súťaž

Kategória A1

1. miesto – Štefan Valica

2. miesto –Viliam Pekný

3. miesto – Štefan Dupkala

Čestné uznanie – Ľubomír Jančúch – Kolekcia (Drevenica I, II, III)


Kategória B – autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania:

Čestné uznanie – Ľubomír Mati

Kategória B1 – autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním:

Čestné uznanie –  Ján Remiš


Kategória C – insitná tvorba:

1. miesto – Miloslav Jaroš

2.miesto – Juraj Blaho

3.miesto – Františka Ďubeková

Tvorba 2011 – krajská súťaž

Kategória A
Štefan Valica, Strečno
Viliam Pekný, Rajec

Kategória B
Ľubomír Mati, Žilina

Kategória C
Miloslav Jaroš, Žilina

Aktuality

Súťaže

Improliga/SKECZ show

Improliga spojená s prvou slovensko-českou improvizačnou skeč show odštartovala cyklus štyroch stretnutí improvizá... Celý článok

Kam dnes

  • Výstava - ČAS VEĽKONOČNÝ

    14. 03. 2018 08:00 - 28. 03. 2018 Makovického dom Žilina -výstava prác ľudovoumeleck...info