Kruh priateľov rétoriky

O klube

Klub začal svoju činnosť 28. marca 2006 pod odborným vedením PhDr. Vincenta Tkáča, CSc. Záujemcovia o praktickú rétoriku sa stretávajú štyrikrát do roka v podkroví Makovického domu. Poslaním klubu je poskytovať praktické návody pre úspešnú rétoriku v praxi, konzultácie pre záujemcov z oblasti médií a marketingu, odborná príprava účastníkov rétorických súťaží Žilinská esej, Štúrov Zvolen, Sárova Bystrica, Mládež a odkaz A. Dubčeka, Vajanského Martin.

Kontakt

Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, Žilina, 011 82, tel.: 041/5625 956, 0915 787 299

Vedúci klubu

PhDr. Vincent Tkáč, CSc.

Členovia

Mgr. Branislav Babinec
RSDr. Juraj Drotár
Jaromír Jančařík
Mgr. Ján Ničík
Mgr. Art. Miroslav Rusňák
Ing. Alexander Sopko
PhDr. Vincent Tkáč, CSc
Mgr. Jaroslav Závadský

Vincent Tkáč a Ján Ničík prednášajú na Žilinskom literárnom fesivale 2011

Aktuality

Výstava Jubilanti 2018

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva... Celý článok

Súťaže

Kam dnes

  • JUBILANTI

    02. 10. 2018 08:00 - 31. 10. 2018 Makovického dom Žilina -výstava prác jubilujúcich ...info