Ľudia

Riaditeľka

PhDr. Soňa Řeháková, srehakova@vuczilina.sk

Manažéri

Jozef Abafi, jozef.abafi@gmail.com
Mgr. Adriana Hausnerová (materská dovolenka), ahausnerova@vuczilina.sk
Soňa Jamečná (externe), sjamecna@vuczilina.sk
Mgr. Katarína Kráľová, kkralova@vuczilina.sk
Mgr. Anna Lovritšová, alovritsova@vuczilina.sk
Anna Lušňáková, hlusnakova@vuczilina.sk
Mgr. Daniela Srnanková, dsrnankova@vuczilina.sk
Mgr. Viktória Svetkovská, vsvetkovska@vuczilina.sk

Hospodársko-prevádzkové oddelenie

Mária Bučová, mbucova@vuczilina.sk
Slávka Mäkká, smakka@vuczilina.sk
Daniela Pechočiaková
Ing. Miroslav Smatana

Externí spolupracovníci

Vlado Bača, QEP
Katarína Búranová
Mgr. Peter Cabadaj
Daniela Daníková
Mária Hnidková
RNDr. Eduard Jablonský
doc. PhDr. Helena Janotová, CSc.
MUDr. Beatrix Jezná
Ing. arch. Mária Krajčová
akad. mal. Stanislav Lajda
Ľubomír Lošonský
akad. mal. Andrej Mazúr
Peter Meliš
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Ján Pagáč
Mária Porubčanská
Ing. Miroslav Štípala
PhDr. Vincent Tkáč, CSc.
Ing. Martin Tomaška
Mgr. Igor Válek
Miriam Valicová

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info