Ľudia

Riaditeľka

PhDr. Soňa Řeháková, srehakova@vuczilina.sk

Manažéri

Jozef Abafi, jozef.abafi@gmail.com
Mgr. Adriana Hausnerová (materská dovolenka), ahausnerova@vuczilina.sk
Soňa Jamečná (externe), sjamecna@vuczilina.sk
Mgr. Katarína Kráľová, kkralova@vuczilina.sk
Mgr. Anna Lovritšová, alovritsova@vuczilina.sk
Anna Lušňáková, hlusnakova@vuczilina.sk
Mgr. Daniela Srnanková, dsrnankova@vuczilina.sk
Mgr. Viktória Svetkovská, vsvetkovska@vuczilina.sk

Hospodársko-prevádzkové oddelenie

Mária Bučová, mbucova@vuczilina.sk
Slávka Mäkká, smakka@vuczilina.sk
Daniela Pechočiaková
Ing. Miroslav Smatana

Externí spolupracovníci

Vlado Bača, QEP
Katarína Búranová
Mgr. Peter Cabadaj
Daniela Daníková
Mária Hnidková
RNDr. Eduard Jablonský
doc. PhDr. Helena Janotová, CSc.
MUDr. Beatrix Jezná
Ing. arch. Mária Krajčová
akad. mal. Stanislav Lajda
Ľubomír Lošonský
akad. mal. Andrej Mazúr
Peter Meliš
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Ján Pagáč
Mária Porubčanská
Ing. Miroslav Štípala
PhDr. Vincent Tkáč, CSc.
Ing. Martin Tomaška
Mgr. Igor Válek
Miriam Valicová

Aktuality

Súťaže

Kam dnes

  • A VERU POŠIBAJ KONÍČKA VE VOZE...

    03. 08. 2018 08:00 - 31. 08. 2018 Makovického dom Žilina -pondelok – piatok od 8.00 ...info