Ľudia

Riaditeľka

PhDr. Soňa Řeháková, srehakova@vuczilina.sk

Manažéri

Jozef Abafi, jozef.abafi@gmail.com
Mgr. Adriana Hausnerová (materská dovolenka), ahausnerova@vuczilina.sk
Soňa Jamečná (externe), sjamecna@vuczilina.sk
Mgr. Katarína Kráľová, kkralova@vuczilina.sk
Mgr. Anna Lovritšová, alovritsova@vuczilina.sk
Anna Lušňáková, hlusnakova@vuczilina.sk
Mgr. Daniela Srnanková, dsrnankova@vuczilina.sk
Mgr. Viktória Svetkovská, vsvetkovska@vuczilina.sk

Hospodársko-prevádzkové oddelenie

Mária Bučová, mbucova@vuczilina.sk
Slávka Mäkká, smakka@vuczilina.sk
Daniela Pechočiaková
Ing. Miroslav Smatana

Externí spolupracovníci

Vlado Bača, QEP
Katarína Búranová
Mgr. Peter Cabadaj
Daniela Daníková
Mária Hnidková
RNDr. Eduard Jablonský
doc. PhDr. Helena Janotová, CSc.
MUDr. Beatrix Jezná
Ing. arch. Mária Krajčová
akad. mal. Stanislav Lajda
Ľubomír Lošonský
akad. mal. Andrej Mazúr
Peter Meliš
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Ján Pagáč
Mária Porubčanská
Ing. Miroslav Štípala
PhDr. Vincent Tkáč, CSc.
Ing. Martin Tomaška
Mgr. Igor Válek
Miriam Valicová

Aktuality

Súťaže

Sárova Bystrica 2017

Termín uzávierky: 13. október 2017 • Propozície 40. ročníka regionálnej súťaže mladých moderátorov - okres Žilina, o... Celý článok

Kam dnes

  • Jubilanti

    13. 10. 2017 08:00 - 31. 10. 2017 Makovického dom Žilina Výstava prác jubilujúcich č...info