Detská divadelná Žilina 2017

Termín uzávierky: 24. február 2017

• Propozície
- regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
- regionálnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti
- regionálnej postupová súťaž divadla mladých
Detská divadelná Žilina 2017 - žilinský región •

Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoluorganizátor:
Bábkové divadlo Žilina

Termín konania:
14.-15. 3. 2017  o 8:00 h

Miesto konania:
Bábkové divadlo Žilina

Poslanie:
Detská divadelná Žilina ako regionálna postupová súťaž a prehliadka súborov (kolektívov) a sólistov (jednotlivcov) v oblasti detskej dramatickej tvorivosti konfrontuje rôzne štýly práce súborov a jednotlivcov, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností. Zabezpečuje postup sólistov/scénických miniatúr a kolektívov na krajské postupové súťaže v oblasti  dramatickej tvorivosti.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Súťaž sa koná v slovenskom jazyku, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne či autorské texty. Na regionálnej súťažnej postupovej súťaži a prehliadke Detská divadelná Žilina sa môžu zúčastniť súbory (kolektívy) a sólisti (jednotlivci)/scénické miniatúry z okresov žilinského regiónu hrajúci divadlo hrané deťmi pre deti  a divadlo hrané dospelými pre deti – činoherné, bábkové, hudobno – dramatické, alternatívne, pohybové, pantomimické.

Štruktúra súťaže (kategorizácia):

A) súťaž divadelníkov s inscenáciou

a) od 6 do 15 rokov - žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií v rámci postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
b) od 16 rokov - v rámci postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti
c) od 16 do 26 rokov – v rámci postupovej súťažnej prehliadky divadla mladých

B) súťaž divadelníkov so scénickou miniatúrou

a) od 6 do 15 - žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1.až 4. ročníka osemročných gymnázií v rámci postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
b) od  16 rokov - v rámci postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti

V scénickej miniatúre účinkuje jeden až traja súťažiaci, vrátane hudobného sprievodu v časovom limite do 15 minút.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a scenára inscenácie
najneskôr  do 24. februára 2017
- osobne,
- na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný  val 20, 011 82 Žilina
- alebo na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk

V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a priložiť nasledovné:
1. Zoznam účinkujúcich s presnou adresou bydliska a dátumom narodenia.
2. Osoby a obsadenie, údaje o režisérovi, scénografovi, hudobnej zložke.
3. Textovú predlohu inscenácie, súťažného vystúpenia.
4. Slovo o súbore alebo jednotlivcovi ako podklad do sprievodného slova, resp. bulletinu.
5. Informáciu o autorovi, autoroch resp. o inscenačnej tradícii do sprievodného slova resp. bulletinu.
6. Fotografický materiál, zaslaný na e-mail alebo CD použiteľné pre propagáciu.
7. Adresu osôb, ktorým môžeme poslať pozvanie na prehliadku, pretože vám pomohli, alebo vám pomáhajú a chcete im poďakovať.

Neúplné prihlášky a prihlášky zaslané po 24. februári 2017 nebude organizátor akceptovať.

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):
Na návrh odbornej hodnotiacej poroty udelí organizátor regionálnej divadelnej prehliadky ceny a diplomy za 1., 2., 3. miesto s nomináciou na krajské divadelné prehliadky, diplom za účasť všetkým súborom a sólistom. Jednotlivci a kolektívy, ktoré sa umiestnia na 1.mieste, nepostupujú automaticky do krajskej postupovej súťaže. Do vyššieho kola súťaže postupuje jeden súbor a jeden sólista/scénická miniatúra spravidla z 1.miesta (najinšpiratívnejšia a najúspešnejšia inscenácia resp. sólový výstup). Organizátor nižšieho kola súťaže však má právo navrhnúť vynikajúce kolektívy, jednotlivcov aj z nižšieho miesta. Organizátor vyššieho kola rozhodne podľa svojich možností a koncepcie, či je možné návrh prijať. V prípade, že na regionálnej divadelnej prehliadke nedosiahnu súťažiaci požadovanú úroveň, usporiadateľ nemusí odporučiť žiaden súbor alebo sólistu na krajské prehliadky v oblasti dramatickej tvorivosti. Súčasťou regionálnej divadelnej prehliadky je aj odborný rozborový seminár.

Výsledky súťaže:
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 15. marca 2017 v Bábkovom divadle Žilina po ukončení regionálnej divadelnej prehliadky.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor regionálnej divadelnej prehliadky finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny. Cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej divadelnej prehliadke bude uhradené na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka. Cestovné motorovým vozidlom nepreplácame. Organizátor neposkytuje na regionálnej divadelnej prehliadke stravovanie.

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Viktória Svetkovská
manažérka kultúry
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val 20, 011 82 Žilina
041/562 59 56, +421915 787 299
vsvetkovska@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info