Súťaž Žilinská esej 2018

 

Žilina 17.9. 2018

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a mesto Žilina vyhlasujú literárnu súťaž pre stredoškolskú mládež Žilinská esej. Súťaž je zameraná na významnú kultúrnospoločenskú či politickú udalosť na Slovensku. V tomto roku je súťažnou témou Sto rokov od vzniku Československa – Slovensko v čase. Nejde o opísanie historickej udalosti, skôr vyjadrenie vlastného pohľadu na túto významnú udalosť, ako ovplyvnila život Slovákov i Čechov, čo ich spájalo, prípadne, čo ich rozdeľovalo. Autor môže pri spracovaní témy využiť vlastné skúsenosti alebo skúseností rodinných príslušníkov v rôznych oblastiach života. Žáner literárnej práce je esej a rozsah 3 až 5 strán formátu A4. Uzávierka súťaže je 1. októbra 2018 a vyhodnotenie sa uskutoční 29. októbra 2018 na radnici mesta Žilina.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia v propozíciách súťaže, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline – www.krkszilina.sk.

Mgr. Petra Rovderová

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

 

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Výstava Jubilanti 2018

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva... Celý článok

Súťaže

Kam dnes

  • JUBILANTI

    02. 10. 2018 08:00 - 31. 10. 2018 Makovického dom Žilina -výstava prác jubilujúcich ...info