Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje regionálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Tvorba – Výtvarné spektrum 2018. V tomto roku sa uskutoční už 55. ročník tejto súťaže.

Súťaže sa môžu zúčastniť neprofesionálni (amatérski) výtvarníci od 15 rokov a viac, ktorí sú zaradení do štyroch kategórií. V kategórii A súťažia autori vo veku od 15 do 25 rokov, v kategórii B autori od 25 do 60 rokov, v kategórii C súťažia autori nad 60 rokov. Do kategórie D sú zaradení autori nad 15 rokov výtvarne neškolení špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Súťaží sa vo všetkých voľných výtvarných disciplínach – v kresbe, maľbe, grafike, plastike, úžitkovej tvorbe i v prácach intermediálneho charakteru. Pre rok 2018 Národné osvetové centrum vyhlasuje tematickú kategóriu na návrh loga celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum s cieľom propagovať súťaž a ďalšie aktivity projektu modernou symbolikou – logom.

Výtvarníci, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, môžu svoje práce (maximálne 5 prác) priniesť najneskôr do 19. marca 2018 do Makovického domu v Žiline. Vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže Tvorba – Výtvarné spektrum 2018 sa uskutoční na slávnostnej vernisáži dňa 4. apríla 2018 o 16. h v Makovického dome. Bližšie informácie o súťaži poskytnú v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline alebo ich nájdete na www.krkszilina.sk.

 

Mgr. Anna Lovritšová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, www.krkszilina.sk

Aktuality

TS AMFO - vyhodnotenie

Súťažili fotografi - amatéri Žilina 5. 2. 2018 V Makovického dome v Žiline si môžu návštevníci v týchto dňoch p... Celý článok

Súťaže

JAVOROVÉ HUSLIČKY 2018

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivc... Celý článok

Kam dnes

  • AMFO 2018

    02. 02. 2018 08:00 - 22. 02. 2018 Makovického dom Žilina výstava fotografií z region...info